top of page

Herkes için adalet 

            Önce canlı ve yaşamı, sonra hak, sonra adalet, sonra eşitlik, sonrası daha neler neler….Halka böyle genişleyip gidiyor.  Kimileri buna hümanizm der, kimileri feminizm, kimileri optimizm, kimileri realizm. Aslında hepimiz aynı amaç için çalışıyoruz: Temel ihtiyaçlarımızın karşılanması.

 

           Sokakta yiyecek yemek bulamayan biri için öncelikli ihtiyaç yemektir. Yiyecek yemek bulabiliyorsa sonraki barınmadır. Barınma ihtiyacı giderilmişse sıradaki ihtiyacı farklılaşır. Yaşam için gerekli olan temel ihtiyaçlar giderildikçe insanoğlunun yoksunluk duyduğu şeyler biraz daha azalırken tatminsizliği biraz daha artar. Aslında unuttuğumuz bir şey var; temelde hepimiz insanız ve değer görerek iyi şartlarda yaşamak istiyoruz. Tüm çabamız bu.

 

         Toplum içinde değer görerek yaşamak isteyen herkesin talebidir; “Adalet” ve “hukuk”. Hakların korunması, kişinin başkasının hakkını gasp etmesini engellemek, bir arada yaşamak, huzuru sağlamak, toplumsal adaletsizliği gidermek amacıyla uygulanması gereken kurallar bütünüdür hukuk. Biz avukatların görevi de; hukuki ilişkilerin düzenlenmesini, her türlü hukuki olay ve uyuşmazlığın adalet ve hakkaniyete uygun olarak çözümü ve hukuk kurallarının tam olarak uygulanmasını yargı organları, hakemler, resmi ve özel kişi, kurul ve kurumlar nezdinde sağlamaktır.

bottom of page